Teken de petitie: Spaar de Amsterdammers van de torenhoge parkeertarieven!

De gemeente Amsterdam wil de parkeertarieven in de stad flink verhogen om de overlast van buiten tegen te gaan. Maar wentelt de kosten daarvan af op de bewoners van de stad. Zij zullen vooral de hoge tarieven moeten betalen. De tweede groep die moet opdraaien voor de kosten zijn de bezoekers van onze bewoners. Vooral ouderen zullen hierdoor verder vereenzamen. Als u ook vindt dat bewoners van Amsterdam en hun bezoekers zouden moeten worden ontzien voor deze verhogingen tot wel 100%(!), tekent u dan onze petitie. Onze petitie roept de gemeente op om bewoners, hun bezoekers en de ondernemers van de stad te vrijwaren van de parkeertariefverhogingen. Dat willen wij bereiken door:

  1. Voor elke bewoner 40 uur per maand gratis parkeertijd voor hun bezoek aan te bieden.
  2. De verhogingen zoals die gepland zijn, niet door te voeren.

Wij danken u voor uw steun.

Zou u -om de petitie extra kracht bij te zetten- ook uw postcode met ons willen delen?